Những kiểu doạ trẻ con Archives - Máy đưa võng tự động TS

Những kiểu doạ trẻ con

Những kiểu dọa trẻ con mà cha mẹ không nên

Những kiểu doạ trẻ con

Dọa trẻ là sự bất lực của người lớn Dọa trẻ là một trong nhiều “phương pháp” mà người lớn thường áp dụng trong dạy trẻ, nhất là khi cần đối phó với trẻ trong một số tình huống. Trời tối rồi mà cháu cứ nằng nặc Khóc đòi ra ngoài chơi, bà thường dọa: “Không được đâu, ở ngoài đấy có ông ngáo ộp đấy!”. Con lười ăn, mẹ bế con đi rong, vừa dỗ con ăn, vừa dọa: “Con có ăn đi không, bác bảo vệ tới bắt bây giờ!”. Giả sử lúc ấy mà bỗng có cụ già râu tóc bạc phơ đi qua, người mẹ thể nào cũng miệng nói, thay chỉ: “Kia kìa, con đã …

Xem thêm »

Những kiểu dọa trẻ con mà cha mẹ không nên

Những kiểu doạ trẻ con

Dọa trẻ là sự bất lực của người lớn Dọa trẻ là một trong nhiều “phương pháp” mà người lớn thường áp dụng trong dạy trẻ, nhất là khi cần đối phó với trẻ trong một số tình huống. Trời tối rồi mà cháu cứ nằng nặc Khóc đòi ra ngoài chơi, bà thường dọa: “Không được đâu, ở ngoài đấy có ông ngáo ộp đấy!”. Con lười ăn, mẹ bế con đi rong, vừa dỗ con ăn, vừa dọa: “Con có ăn đi không, bác bảo vệ tới bắt bây giờ!”. Giả sử lúc ấy mà bỗng có cụ già râu tóc bạc phơ đi qua, người mẹ thể nào cũng miệng nói, thay chỉ: “Kia kìa, con đã …

Xem thêm »